Portfolio's > kite string

sold

"buoyant"
"buoyant"
acrylic on canvas
8x8
2014