Portfolio's > portfolio titled "enduring"

"thinline"
"thinline"
acrylic on canvas
8x10
2017