Portfolio's > series-the boys takeaway

"this little boy rules the world"
"this little boy rules the world"
acrylic on canvas
18x36
2018