Portfolio's > series-the boys takeaway

"upon spring in Vermont"
"upon spring in Vermont"
acrylic on wood panel
30x60x2.5
2019
$4600